برچسب: عبدالرحیم جعفری

فراخوان دوازدهمین دوره مسابقه‌ی گیتار تهران – تمدید تا ۲۷ بهمن 1

فراخوان دوازدهمین دوره مسابقه‌ی گیتار تهران – تمدید تا ۲۷ بهمن

فراخوان دوازدهمین دوره مسابقات گیتار تهران – مَگتان ۱۲- ششم بهمن ماه ۱۳۹۶ دوازدهمین دوره مسابقات گیتار تهران در چهار کاتگوری L1  و L2  و F  و A  به طور ویدئویی برگزار می شود....