برچسب: جشنواره فجر

نگاهی به رقابت درجشنواره‌ی موسیقی فجر 1

نگاهی به رقابت درجشنواره‌ی موسیقی فجر

نوشته‌ی بابک ولی‌پور جشنواره موسیقی فجر مانند بسیاری دیگر از رویدادهای فرهنگی کشورمان در گذر زمان رویکردی بومی گرا داشته است. “تقویت فرهنگ ملی” و “حفظ فرهنگ خودی در برابر فرهنگ بیگانه”، رویکرد مشترک...

گفتگو با میلاد عمرانلو رهبر گروه آوازی تهران 2

گفتگو با میلاد عمرانلو رهبر گروه آوازی تهران

آنها که مالک سرمایه هستند هنوز ما را نمیشناسند گفتگو کننده: بابک ولی پور منتشر شده در هنرآنلاین در میان گروههای مختلف آواز جمعی (کُر) که در سالهای اخیر در کشورمان تشکیل شدهاند، گروه...